Tiroid Ameliyatları

Tiroid Ameliyatları

Tiroid ameliyatları, hastadaki tiroid hastalığının türüne göre değişik boyutta yapılabilir. Bazı tiroid hastalarında sadece nodül çıkarılabilir (nodülektomi), bazı tiroid ahstalarında tiroi isimli organın sadece tek bir lobu çıkarılır (tiroid lobektomi), bazı tiroit hastalarında tiroidin daha büyük bir kısmı çıkarılır (parsiyel tiroidektomi), diğer bazı hastalarda tiroid bezesi tümüyle çıkarılır (total tiroidektomi). 

Tiroid nodülü, zehirli guatr ve tiroit kanseri hastalarında ameliyatla tiroidin tamamını çıkarmak yaygın olsa da bu hastalarda daha küçük çaplı, sınırlı tiroid ameliyatlarını savunan yayınlar, araştırmacı ve uzmanlar da mevcuttur. Tiroid bezesinin hangi hastalıkta ne kadar çıkarılacağı konusu; özellikle son yıllarda alevlenmiş bir tartışma konusudur.

Zehirli guatr hastalığında tiroit ameliyatı (cerrahi tedavi) gittikçe daha az başvurulan bir yöntemdir. Zehirli guatr hastalarında ameliyat sırasında ciddi anestezi komplikasyonları (kalp ritm bozuklukları) ve ayrıca tiroid krizi (thyroid storm) meydana gelebeilir.

Tiroid kanseri nedeniyle yapılan tiroit ameliyatlarında; tiroidin çevresindeki, özellikle serviko-sanatral yerleşimli, lenf düğümlerinin de birlikte aynı anda aynı kesi içinde çıkarılması geniş kabul görmüş bir uygulamadır.
Tiroid kanseri ameliyatlarının ve ameliyat sonrası radyoaktif iyot tedavisinin yaygınlaşmasından sonra; hastalarda daha önceki dönemlerde görülen lenf düğümlerine olan yayılım metastaz daha az görülmeye başlanmıştır. Bunun sonucu olarak, hastaların boyun bölgesinin ayrı bir ameliyatla açılıp lenf düğümlerinin çıkarılması (servikal lenf diseksiyonu ameliyatları) da günümüzde daha az yapılır ve görülür hale gelmiştir.

Tiroit ameliyatlarında; paratiroid kalsiyum bezelerinin çıkarılması sonucunda hastalarda kalsiyum eksikliği şikayetleri ve bulguları olabilir. 

Ayrıca, tiroid ameliyatları sırasında ses tellerinin (vokal kord) motor hareketlerini sağlayan sinirde (rekürren sinir) oluşabilecek bir hasar sonucunda ses kısıklığı (çoğunlukla geçici veya bazen kalıcı) olabilir.

Cerrahın tiroid ameliyatı tecrübesi arttıkça bu komplikasyonların oluşma olasılığı da azalmaktadır.

Tiroid ameliyatlarından sonra; ameliyatla çıkarılan ve dolayısıyla azalan tiroid dokusu miktarı nedeniyle hastanın kanındaki tiroit hormon düzeyi azalır, kısmi veya tam tiroit hormon yetmezliği hipotiroidi durumuna girer. Bu nedenle cerrahi tedaviden sonra (tiroid ameliyatından sonra) hastanın bir süre veya ömür boyu tiroid hormon ilacı kullanması gerekebilir.

 

Not: Bu sayfa güncellenebilir, bilgilerde küçük değişiklikler, düzeltmeler, ilaveler olabilir.

 

Anasayfaya dön...