Graves Hastalığı Zehirli Guatr (Hipertiroidi)

En sık görülen, şiddetli şikayetlere neden olan zehirli guatr hipertroidi türüdür. Bu hastalıkta; tiroit isimli organın tümü aşırı çalışarak gereğinden ve ihtiyaç duyulandan daha fazla tiroid hormonu üretip hastanın kanına verir. Bu hastalığa tıp camiasında Graves hastalığı veya Basedow Graves hastalığı adı verilir. Zehirli guatr hipertiroidi hastalarının tiroid’inde tüm tiroidi kapsayan bir yapısal değişim ve fonksiyon bozukluğu oluşur. Bütün tiroid dokusu bu hastalığın etkisindedir.

Bu hastalığın nedeni olarak; tiroid isimli organın içinde bulunan hücrelerdeki bazı molekül ve reseptörlere karşı oluşturulan antikorlar (oto-antikorları) suçlanmaktadır. Yani zehirli guatr da bir çeşit otoimmün hastalık (bağışıklık sistemi hastalığı) dır. Hastaların çoğunda anti-tiroid peroksidaz antikoru, anti-tiroglobulin antikoru ve anti-TSH reseptör antikoru isimli tiroit oto-antikorları kan tahlilinde yüksek çıkar.

Özellikle anti-TSH reseptör antikoru isimli tiroit otoantikorunun hastanın kanında yüksek çıkması Graves hipertiroidi hastalığı için tanı koydurucu özelliğe sahiptir. Ancak anti-TSH reseptör antikoru isimli tiroit otoantikoru bütün Graves zehirli guatr hastalarında yüksek çıkmayabilir; fakat zehirli guatr Graves hastalığı olan hastaların çok büyük bir kısmında hastaların kanında anti-tiroid peroksidaz antikoru yüksek çıkar.

Graves hipertiroidi hastalığı olan hastaların tiroit’inde soğuk hipoaktif veya ılık normoaktif nodül olabilir veya olmayabilir. Hatırlatmak gerekir ki zehirli guatr’ın nedeni bu nodüller değildir; bu nodüller zehirli guvatr Graves hastalığından önce veya sonra gelişebilir. Her tiroit nodülü gibi, hipertiroidi zehirli guatr Graves hastalığı olan hastaların bu nodüllerinde de tiroid kanseri görülebilir. Bu nedenle; troid nodülünün boyutuna göre, mutlaka tiroit ince iğne aspirasyon biyopsisi TİİAB yapılıp tiroid nodülü içinde tiroid kanseri olup olmadığını incelemek ve tedaviyi bu aşamadan sonra uygulamak gerekir.

Bu hastalıkta ortaya çıkan şikayet ve belirtilerin nedeni; hipertiroidi zehirli guatr Graves hastalığı olan hastada tiroid isimli organın tümünün aşırı miktarda troit hormonu üretmesidir. Hastanın kanında dolaşan bu fazla tiroid hormonu; hastanın vücudundaki bir çok organın, dokunun ve hücrenin fonksiyonunu bozup çok ciddi şikayetlerin ortaya çıkmasına neden olabilir.

Bazı hastalarda, hipertiroidi zehirli guatr Graves hastalığı sırasında ilk belirti olarak bir tek gözün veya her iki gözün ileri doğru çıkması (tıbbi adıyla egzoftalmi) görülebilir. Hasta ve hasta yakınlarını korku ve paniğe sevk eden bu görüntü; hipertiroidi zehirli guatr Graves hastalığının tedavisinden sonra tamamen veya kısmen iyileşebilir veya kalıcı olarak devam edebilir. Özellikle, erken tanı konulmuş, erkenden doğru ve etkin tedavi edilmiş hastalarda gözün ileri doğru çıkması egzoftalmi durumunun tümüyle düzelmesi muhtemeldir.

Bazı hastalarda Graves hastalığı hipertroidi zehirli guvatr nedeniyle tiroid isimli organ belirgin olarak büyük iken diğer hastalarda normal veya çok hafif düzeyde büyük olabilir.

Hipertroidi zehirli guatr Graves hastalığı olan hastalarda; sıcak basması, kalp çarpıntısı, kilo kaybı, çabuk yorulma, ellerde titreme, adet düzensizliği, cinsel performansta düşme, sinirlilik ve kalp ritm bozukluğu şikayetleri görülebilir.

Hipertiroidi zehirli guatr Graves hastalığı olan hastalarda bazen hastada tek şikayet kalp ritm bozukluğu olabilir. O nedenle kalp ritm bozukluğu olan hastalarda zehirli guatr hipertiroidi Graves hastalığı olup olmadığını ortaya çıkarmak için gereken testler yapılmalıdır.

Graves hastalığı hipertroidi zehirli guvatr teşhisinde (tanısında);

  • a) Muayene,
  • b) Tiroit hormonlarının ve tiroid antikorlarının ölçümü,
  • c) Tiroid ultrasonografisi, Tiroit sintigrafisi,
  • d) Tiroit ince iğne aspirasyon biyopsisi (troid nodülü varsa)

uygulanır. Ancak diğer tiroit hastalıklarından ayırt etmek için (ayırıcı tanıda) başka bazı ilave testler ve incelemeler de yapılabilir.

Graves hastalığı hipertroidi zehirli guatr tedavisinde;

  • a) Radyoaktif İyot I-131 Ameliyatsız Tedavi,
  • b) Cerrahi Tedavi (tiroid ameliyatı),
  • c) Ameliyatsız Uzun Süreli İlaçla (anti-tiroit ilaçlar ile) Tedavi.

uygulanır. Ancak hastanın klinik durumuna göre ilave tedaviler de uygulanabilir.

a) Radyoaktif İyot I-131 Ameliyatsız Tedavi

Radyoaktif iyot I-131 ameliyatsız tedavi; Graves hastalığı hipertroidi zehirli guvatr tedavisinde oldukça başarılı sonuçlar vermektedir. Etkin bir tedavi yöntemdir. Bu tedavide en kritik ve hassas konu; hastaya verilecek radyoaktif iyot (iyot-131) miktarının (dozunun) çok iyi ayarlanmasıdır.

Graves hastalığı hipertroidi zehirli guatr hastalarında; ameliyatsız radyoaktif iyod I-131 tedavisi uygulandıktan 1-3 ay sonra TSH düzeyi yükselmeye, troid hormonları düşmeye (hipotiroidi) başlar ki bu da uygulanan tedavinin başarılı olduğunu gösterir.

Zehirli guvatr Graves hastalığı hipertroidi olan hastalarda radyoaktif iyot I-131 ameliyatsız tedavisinden 1-3 ay sonra hastanın düşen tiroid hormonunu (hipotroidi) ayarlamak ve düzeltmek için hastaya tiroit hormonu hapı (ilacı) vermek gerekebilir.

Ancak Graves hastalığı hipertroidi zehirli guvatr olan bazı hastalarda; bu radyoaktif iyot I-131 ameliyatsız tedavisinden sonra hiçbir ilaç vermeye gerek kalmayabilir.

Hipertroid Graves hastalığı zehirli guatr olan hastaların; ameliyatsız radyoaktif iyot I-131 ile tedavisinden sonra belli aralıklarla düzenli doktor kontrolü şarttır.

b) Cerrahi Tedavi (Tiroid Ameliyatı)

Ameliyatsız radyoaktif iyot I-131 tedavisi uygulanamayan veya radyoaktif iyot I131 tedavisini tercih etmeyen Graves hastalığı zehirli guatr hipertiroid hastasının veya hastayı takip eden hekimin karar ve tercihi doğrultusunda; cerrahi tedavi uygulanır, ameliyatla tiroit bezesi çıkarılır. Patoloji incelemesi yapılır.

Etkin bir tedavi yöntemdir.

Graves hastalığı hipertiroidi zehirli guatr hastalarında cerrahi tedaviden (troid ameliyatından) 7-10 gün sonra hastanın yükselen TSH ve düşen troit hormonunu ayarlamak, yerine koymak ve ortaya çıkan tiroit hormon yetersizliği hipotiroidi tablosunu düzeltmek için hastaya tiroid hormonu hapı (ilacı) vermek gerekebilir. Ancak, ameliyattan sonra tiroid hormon tedavisine, patoloji raporunda hastaya ait çıkarılan troid bezinde tiroit kanseri olmadığını” gördükten sonra başlamak daha stratejiktir.

Graves hastalığı hipertroit zehirli guatr hastalığının cerrahi (tiroid ameliyatı) ile tedavisinden sonra hastanın belli aralıklarla düzenli doktor kontrolü ve takibi uygun olur.

c) Ameliyatsız Uzun Süreli İlaçla (anti-tiroit ilaçlar) Tedavi

Ameliyatsız radyoaktif iyot I131 tedavisi uygulanamayan veya radyoaktif iyot tedavisini tercih etmeyen veya ameliyat olamayan Graves hipertiroidi zehirli guatr hastalarının veya hastayı takip eden hekimin karar ve tercihi doğrultusunda; Graves hastalığı hipertiroidi zehirli guvatr’da ameliyatsız uzun süreli anti-tiroid ilaçlarla tedavi uygulanabilir. Bu tedavinin etkinliği ameliyatsız radyoaktif iyot I-131 tedavisi veya cerrahi tedavi (tiroid ameliyatı) kadar kalıcı olmayabilir.

Graves hastalığı hipertiroidi zehirli guatr’ın ameliyatsız uzun süreli antitiroid ilaçlarla tedavisi için kullanılan ve Türkiye’de ruhsatlı 2 adet anti-tiroid ilaç vardır: Propycil ve Thyrimazol. Hastanın yaş ve sağlık durumuna, tiroid bezesinin fonksiyon düzeyine, troid hormon bozukluğu (hipertroidizm) zehirli guvatr’ın şiddetine, hastanın şikayetlerine göre; antitroid ilaç cinsi, ilacın miktarı (dozu) ve ilaç kullanma süresi belirlenir.

Hipertroidi zehirli guatr Graves hastalığı’nın ameliyatsız uzun süreli antitiroid ilaçlarla tedavisi uzun yıllar sürebilir ve tedaviden sonra hastanın sık aralıklarla düzenli doktor kontrolü ve takibi gereklidir.

 

Not: Bu sayfa henüz tamamlanma, güncellenme aşamasındadır. Bilgilerde küçük değişiklikler, düzeltmeler, eklemeler olabilir.

 

Anasayfaya dön...