Sıcak (Hiperaktif, Hot) Tiroit Nodülleri

Sıcak (hiperaktif, hot) tiroid nodülleri

Tiroit sıcak nodüllerine, hiperaktif tiroid nodülleri denir. Hiperaktif (sıcak) tiroid nodülü teşhisi, sadece tiroit sintigrafisi ile konulur. Yani, sıcak (hiperaktif) tiroit nodülü, aslında sintigrafik bir tanıdır. 


Sıcak tiroit nodüllerinde kanser görülmez” yaklaşımı yanlıştır, tiroid sıcak nodülleri de aynı diğer troit nodülleri gibi kanser riski taşır. O nedenle, troit nodülünün boyutuna göre, mutlaka tiroit ince iğne aspirasyon biyopsisi yapılıp tiroid nodülü içinde kanser olup olmadığını incelemek ve tedaviyi bu aşamadan sonra uygulamak gerekir.

Tiroid sıcak nodülünün hasta açısından en büyük önemi; tiroid sıcak hiperaktif nodülünün ürettiği fazla troit hormonu nedeniyle hastada ortaya çıkan zehirli guatr (hipertiroidi)’dır. 

Tiroit sıcak hiperaktif nodülleri bazen hiç belirti veya şikayet vermez; tesadüfen saptanır. Ancak; bütün troit nodülleri arasında; kendini en çabuk belli eden, hastada en çok şikayete neden olan tiroid nodülü türü; hiperaktif sıcak nodüldür. Şikayet ve belirtilerin nedeni; hiperaktif sıcak troid nodülü olan hastada ortaya çıkan hipertroidi yani zehirli guatr’dır.

Tiroit hiperaktif sıcak nodülü; hastada sıcak basması, kalp çarpıntısı, kilo kaybı, çabuk yorulma, cinsel performansta düşme, adet bozukluğu, sinirlilik ve kalp ritm bozukluğu şikayetlerine neden olabilir. 

Bazen çok küçük boyutlu hiperaktif (sıcak) bir tiroit nodülü; hastada ciddi şikayete neden olan kalp ritm bozukluğu yapabilir. O nedenle kalp ritm bozukluğu olan hastalarda tiroid sıcak hiperaktif nodülü olup olmadığını ortaya çıkarmak için gereken testler yapılmalıdır. 

Sıcak hiperaktif troid nodülünün tanısında (teşhisinde); 

•    Muayene, 
•    Tiroit hormonlarının ölçümü, 
•    Tiroid ultrasonografisi, 
•    Tiroit sintigrafisi, 
    Tiroit ince iğne aspirasyon biyopsisi TİİAB
uygulanır. Ancak diğer tiroit hastalıklarından ayırt etmek için (ayırıcı tanıda) başka bazı ilave testler ve incelemeler de yapılabilir.

 Sıcak hiperaktif tiroid nodüllerinin tedavisinde;

•    Radyoaktif İyot I-131 Ameliyatsız Tedavi, 
•    Cerrahi Tedavi (tiroit ameliyatı),
•    Ameliyatsız Uzun Süreli İlaçla (anti-tiroit ilaçlar) Tedavi.
uygulanır. Ancak hastanın klinik durumuna göre ilave tedaviler de uygulanabilir.

Sıcak Hiperaktif Tiroit Nodülü İçin Radyoaktif İyot I-131 Ameliyatsız Tiroit Tedavisi

Radyoaktif iyot I-131 ameliyatsız tedavi; troid hiperaktif sıcak nodülü tedavisinde oldukça başarılı sonuçlar vermektedir. Etkin bir tedavi yöntemdir. Bu tedavide en kritik ve hassas konu; hastaya verilecek radyoaktif iyot (iyot-131) miktarının (dozunun) çok iyi ayarlanmasıdır. 

Ameliyatsız radyoaktif iyod I-131 tedavisi uygulandıktan 1-3 ay sonra hastada TSH düzeyi yükselmeye, troit hormonları düşmeye (hipotiroidi) başlar ki bu da uygulanan tedavinin başarılı olduğunu gösterir. 

Sıcak hiperaktif troid nodüllü hastalarda radyoaktif iyot I-131 ameliyatsız tedavisinden 1-3 ay sonra hastanın düşen tiroid hormonunu ayarlamak, yerine koymak ve düzeltmek için hastaya tiroit hormonu hapı (ilacı) vermek gerekebilir. Ancak sıcak hiperaktif troid nodülü olan bazı hastalarda; bu radyoaktif iyot I131 ameliyatsız tedavisinden sonra hiçbir ilaç vermeye gerek kalmayabilir. 

Tiroit sıcak hiperaktif nodülünün; ameliyatsız radyoaktif iyot I-131 ile tedavisinden sonra hastanın belli aralıklarla düzenli doktor kontrolü şarttır.

Ameliyatsız radyoaktif iyot I131 tedavisi uygulanamayan veya radyoaktif iyot I-131 tedavisini tercih etmeyen hastalarda veya hastayı takip eden hekimin karar ve tercihi doğrultusunda; tiroid sıcak hiperaktif nodüllerinde cerrahi tedavi uygulanır, ameliyatla tiroid nodülü ve/veya tiroit bezesi çıkarılır. Patoloji incelemesi yapılır. Etkin bir tedavi yöntemdir.

Sıcak hiperaktif nodüllü troit hastalarında cerrahi tedaviden (tiroid ameliyatından) 7-10 gün sonra hastanın yükselen TSH ve düşen troit hormonunu ayarlamak, yerine koymak ve ortaya çıkan hipotiroidi tablosunu düzeltmek için hastaya tiroid hormonu hapı (ilacı) vermek gerekebilir. Aksi halde yükselen TSH, ameliyat sonrasında kalıntı tiroid dokusunda yeni tiroit nodülü gelişimine ve hastalığın nüks etmesine neden olabilir. Ancak, ameliyattan sonra tiroit hormon tedavisine, patoloji raporunda hastaya ait çıkarılan sıcak hiperaktif nodülde “tiroit kanseri olmadığı” ortaya çıkınca başlamak daha stratejiktir.

Sıcak hiperaktif tiroid nodülünün cerrahi (tiroit ameliyatı) ile tedavisinden sonra hastanın belli aralıklarla düzenli doktor kontrolü şarttır. 

Sıcak Hiperaktif Tiroit Nodülü İçin Ameliyatsız Uzun Süreli İlaçla (anti-tiroit ilaçlar) Tedavi

Ameliyatsız radyoaktif iyot I131 tedavisi uygulanamayan veya radyoaktif iyot tedavisini tercih etmeyen veya ameliyat olamayan hastalarda veya hastayı takip eden hekimin karar ve tercihi doğrultusunda; tiroid sıcak hiperaktif nodüllerinde ameliyatsız uzun süreli antitiroid ilaçlarla tedavi uygulanabilir. Etkinliği ameliyatsız radyoaktif iyot I-131 tedavisi veya cerrahi tedavi (ameliyat) kadar kalıcı olmayabilir.

Ameliyatsız uzun süreli antitiroid ilaçlarla tedavi için kullanılan ve Türkiye’de ruhsatlı 2 adet anti-troid ilaç vardır: Propycil ve Thyrimazol. Hastanın yaş ve sağlık durumuna, troid nodülünün fonksiyon düzeyine, hipertiroidi zehirli guatr’ın şiddetine, hastanın şikayetlerine göre; antitiroit ilaç, ilaç miktarı ve ilaç kullanma süresi belirlenir.

Sıcak tiroit hiperaktif nodülün ameliyatsız uzun süreli anti-tiroid ilaçlarla tedavisinden sonra hastanın belli aralıklarla düzenli doktor kontrolü şarttır.

Anasayfaya dön...