Anaplastik Tiroid Kanseri

Anaplastik Tiroid Kanseri

Tiroit anaplastik kanseri; insanda görülebilecek en agresif ve en ölümcül kanser türüdür. Teşhis konulduktan sonra aylar içinde hastanın kaybedilmesi nadir değildir. O nedenle tiroit anaplastik kanseri şüphesi varsa tanı ve tedavide çok hızlı hareket edilmelidir. Hem boyundaki tiroide yakın lenf düğümlerine hem de uzak lenf düğümleri, organlar ve dokulara hızla yayılabilir.

Anaplastik tiroit kanserleri; ya direk olarak tiroit anaplastik kanseri gelişir ya da tiroit papiller kanserinin anaplastik tiroit kanserine dönüşümü sonucu ortaya çıkabilir.

Genel mesleki anlayış olarak; tiroit anaplastik kanseri; kalıcı küratif tedavisi güç ve hatta imkansız bir kanser türüdür.

Anaplastik tiroit kanserleri tanısı (teşhisi) için: 

•    Muayene, 
•    Kanda tiroid hormonları ölçümleri, 
•    Troid ultrasonografisi, 
•    Tiroid sintigrafisi, 

•    Tiroit ince iğne aspirasyon biyopsisi ile tanı konulur.
uygulanabilir. Ancak diğer tiroit hastalıklarından ayırt etmek için (ayırıcı tanıda) başka bazı ilave testler ve incelemeler de yapılabilir.

Anaplastik tiroit kanserleri tedavisi
 

Anaplastik tiroit kanserini yok edecek rutin bir tedavi yöntemi henüz yoktur. Tiroit anaplastik kanseri tedavisindeki amaç; hastanın ömrünü mümkün olduğunca uzatabilmek ve hayat kalitesini olabildiğince yüksek/makul bir seviyede tutmayı hedefler. Hastalara tanı konulduktan sonra hızla ameliyat edilip radyoterapi ve yeni bazı kemoterapi ilaçları uygulanabilir. Ancak tiroit anaplastik kanserli hastanın klinik durumuna göre ilave tedaviler de uygulanabilir.

Anaplastik troid kanseri tedavisinde; radyoaktif iyot tedavisinin bir yeri yoktur. Tiroit anaplastik kanserinin tedavisi; Tıbbi Onkoloji Uzmanı ve/veya Radyasyon Onkolojisi Uzmanı tarafından yapılır.

Tedavi Sonrası Takip

Tiroit anaplastik kanserinde tedavi sonrası takip; hastanın klinik durumuna göre; Tıbbi Onkoloji Uzmanı ve/veya Radyasyon Onkolojisi Uzmanı tarafından yapılır.

 

Not: Bu sayfa güncellenebilir, bilgilerde küçük değişiklikler, düzeltmeler, ilaveler olabilir.

 

Anasayfaya dön...