Tiroid Hastalıkları Tanısı İçin Yapılan Kan ve İdrar Testleri

Tiroid Hastalıkları Tanısı İçin Yapılan Kan ve İdrar Testleri 

Hastanın tiroid hormonlarının ve troide dair diğer hastalıkların tanısı çin hastanın kan ve idrar numunesinde bazı tetkiklerin yapılmasına ihtiyaç duyulur.

Tiroid hastalığı tanısı ve ayrıcı tanısı için; hastanın ilk muayenesinde elde edilen bilgi ve bulgulara göre;  hastanın klinik ön tanısın parelel olarak; hastanın kan numunesi alınır ve kanında FT3, FT4, (gerekirse T3 ve T4), TSH, anti-tiroid peroksidaz antikoru (anti-tpo), anti-tiroglobulin antikoru, anti-TSH reseptör antikoru, tiroglobulin isimli tetkiklerin bir kısmı veya tümü ölçülür. 

Hastanın klinik in tanısı ve planacak tedaviyle ilişkisi dikkate alınarak; hastanın spot idrarında veya 24 saatlik idrarında iyot ölçümü yapılabilir.

Gerekli olması durumunda; ayırıcı tanı ve diğer hastalıklarının teşhisi için ilave testler istenebilir.

Not: Bu sayfa güncellenebilir, bilgilerde küçük değişiklikler, düzeltmeler, ilaveler olabilir.

Anasayfaya dön...