Hamilelerde Görülebilen Tiroid Hastalıkları

 

 

Hamilelerde Tiroid Hastalıkları Tanı ve Tedavisinin Ana Prensipleri

Hamilelerde görülen 4 ana grup tiroit hastalığı görülebilir.

1) Tiroid hormon hastalıkları

2) Tiroit nodülleri,

3) Tiroit kanserleri,

4) Haşimato hastalığı,

 

Hamilelerdeki tiroit hastalıkları tanı ve tedavisi özellik gerektirir. Hamilerde yapılacak tiroid hastalıkları teşhis yöntemleri özenle seçilmeli; seçilen yöntemlerin annede doğumu hızlandırma veya düşük yaptırma yan tesirleri ve olasılıkları dikkatle değerlendirilmelidir. Aynı şekilde bu hamilelerde seçilecek tiroit tanı yöntemlerinin anne karnındaki bebeğe zarar vermeyeceğinden emin olmak gerekir.

Bu bağlamda; hamilelerde çok özel endikasyonlar yoksa; tiroit sintigrafisi uygulanmamalıdır. Aynı şekilde hamielelerde radyoaktif iyot I-131 tedavisi yapılmamalıdır.

Hamilelerde tiroit sintigrafisi çok gerekli olmadıkça yapılmamalıdır. Hamilelerde saptanan troit nodüllerinin tedavisi doğum sonrasına ertelenebilir. Hamilelerde radyoaktif iyot tedavisi yapılmamalıdır. Hamilelerde teşhis edilen troid kanseri tedavisi için tiroit ameliyatı yapılabilir.

 

1) Hamilelerde Görülen Tiroid Hormon Hastalıkları

a) Hamilelerde Tiroit Hormon Yetersizliği Hipotiroidi

Sağlıklı nesiller yetiştirebilmek için bebeklerin ve çocukların kanında yeterli tiroid hormonu olması gerekir. Bebeklerde troid yetersizliği hipotroidi hastalığı ve diğer tiroid hastalıkları önlemenin en erken dönemi; annenin hamileliğinin başlangıcıdır.

Bir kadın hamile olduğunu öğrendiği an; yapılması gereken ilk kan testlerinden biri; annenin TSH düzeyini ölçerek annede tiroid hormon yetersizliği hipotiroidi veya tiroid hormonunun aşırı miktarda üretimi zehirli guatr hipertiroidi olup olmadığını tespit etmektir.

Anne karnındaki bebeğin yeterli tiroit hormonu alabilmesi için hamilelikte annenin kanında her 3 ayda 1 defa TSH düzeyi ölçülmelidir. Her ne kadar anne karnındaki bebeğin tiroid bezesi ilk 3 aydan sonra bir miktar tiroid hormonu üretse ve bir çok hekim bu miktar troid hormonunun yeterli olabileceğini düşünse de; hipotiroidi tiroid hormon yetmezliği olan hamile annelerden doğan bebeklerde de tiroid yetersizliği hipotroidi’ye bağlı sağlık sorunları ve gelişim bozuklukları görülebilmektedir.

Annede tiroid hormon yetmezliği hipotiroidi varsa anne karnındaki bebeğin zeka (mental) ve fiziksel (bedensel) gelişimi bozulabilir, bebek anne karnında ölebilir veya düşük meydana gelebilir.

Ayrıca, bir kadında hamile kalmadan önce eğer sınırda duran bir troid yetersizliği hipotiroidi varsa hamile kaldıktan sonra artan tiroit hormon ihtiyacı nedeniyle mevcut tiroid hormon düzeyi düşebilir ve hamile kadında hipotiroidi tiroit hormon yetmezliği ortaya çıkabilir. 

 

b) Hamilelerde Tiroit Hormonunun Aşırı Üretimi Zehirli Guatr Hipertiroidi

Hamilelerde tiroid hormon üretimi fazla olabilir. Bu durumda zehirli guatr hipertiroidi görülebilir. Annenin tiroid bezesi aşırı miktarda hormon üretip zehirli guatr hipertroidi ortaya çıkmışsa; bebek anne karnında ölebilir, erken doğum veya düşük meydana gelebilir. Hamilelerde görülen hipertiroidizm tedavisinde radyoaktif iyot I-131 uygulanmamalıdır. Mümkün olduğunca bu amaçla tiroit ameliyatı da ertelenebilir. Hamilerde görülen hipertiroidizm zehirli guatr için antitiroid ilaç tedavisi uygulanabilir. 

 

2) Hamilelerde Görülen Tiroid Nodülleri

Hamilelerde soğuk (hipoaktif) nodül, ılık (normoaktif) nodül veya sıcak (hiperaktif) tiroid nodülü görülebilir. Nodüller; yutkunma güçlüğü, nefes yoluna ağır baskı yapma, hiperaktif sıcak nodüllerin aşırı tiroid hormon üretmesi gibi durumlara neden olmuyorsa; nodüllere dönük tedavinin doğumdan sonraya bırakılması uygun olur.

Hamilerde yapılacak tiroid nodülleri için teşhis yöntemleri özenle seçilmeli; seçilen yöntemlerin annede doğumu hızlandırma veya düşük yaptırma yan tesirleri ve olasılıkları dikkatle değerlendirilmelidir. Aynı şekilde bu hamilelerde seçilecek tiroit tanı yöntemlerinin anne karnındaki bebeğe zarar vermeyeceğinden emin olmak gerekir. Bu bağlamda; hamilelerde çok özel endikasyonlar yoksa; tiroit sintigrafisi uygulanmamalıdır. Aynı şekilde hamielelerde radyoaktif iyot I-131 tedavisi yapılmamalıdır.

 

3) Hamilelerde Görülen Tiroit Kanserleri

Hamielelerde tiroid kanseri saptanabilir. Hamilelerde teşhis edilen tiroit kanseri tedavisi özellik gerektirir. Hamilelikte saptanan tiroit kanseri tedavisi için gereken tiroit ameliyatı hamilelik sırasında yapılabilir ancak ameliyat sonrasında radyoaktif iyot I-131 tedavisi, radyoterapi veya kemoterapi uygulanması gerekiyorsa, bu tedaviler doğumdan sonraya ertelenmelidir.

Hamilere uygulanacak tiroid kanseri teşhis yöntemleri özenle seçilmeli; seçilen yöntemlerin annede doğumu hızlandırma veya düşük yaptırma yan tesirleri ve olasılıkları dikkatle değerlendirilmelidir. Aynı şekilde; seçilecek bu tiroit tanı yöntemlerinin anne karnındaki bebeğe zarar vermeyeceğinden emin olmak gerekir. Bu bağlamda; hamilelerde çok özel endikasyonlar yoksa; tiroit sintigrafisi uygulanmamalıdır. Aynı şekilde hamielelerde radyoaktif iyot I-131 tedavisi yapılmamalıdır.

 

4) Hamilelerde Görülen Tiroit İltihapları Tiroidit

Hamilerde; Haşimoto tiroit iltihabı tiroidit hastalığı saptanabilir. Haşimato hastalığı; hamile kalmayı güçleştirebilir; ancak bir kadın hamile kaldıktan sonra daha önce bilinen veya yeni teşhis edilen bir Haşimato hastalığı varsa; bu hastada tiroit hormonlarının yeterli düzeyde olmasını sağlamak üzere tiroid hormon tableti tedavisi uygulanabilir. 

Hamilelerde görülen tiroit iltihabı tiroidit Haşimato hastalığı tanısı ve tedavisi özellik gerektirir. Hamilerde uygulanacak teşhis yöntemleri özenle seçilmeli; seçilen yöntemlerin annede doğumu hızlandırma veya düşük yaptırma yan tesirleri ve olasılıkları dikkatle değerlendirilmelidir. Aynı şekilde seçilecek tiroit tanı yöntemlerinin anne karnındaki bebeğe zarar vermeyeceğinden de emin olmak gerekir. Bu bağlamda; hamilelerde çok özel endikasyonlar yoksa; tiroit sintigrafisi uygulanmamalıdır.

 

Hamilelerdeki Tiroit Hastalıklarının (Tanısı) Teşhisi için:

  1. Muayene,
  2. Kanda tiroid hormonlarının ölçümü,
  3. Tiroid ultrasonografisi,

uygulanabilir. Ancak diğer tiroit hastalıklarından ayırt etmek için (ayırıcı tanıda) başka bazı ilave testler ve incelemeler de yapılabilir.
 

Hamilelerdeki Tiroit Hastalıklarının Tedavisi için:

  1. Tiroid Hormonu İçeren İlaçlarla Tedavi,
  2. Antitiroid İlaçlarla Tedavi,
  3. Cerrahi Tedavi (Ameliyat),

uygulanabilir. Ancak hastanın klinik durumuna göre ilave tedaviler de uygulanabilir.

 

Not: Bu sayfa güncellenebilir, bilgilerde küçük değişiklikler, düzeltmeler, ilaveler olabilir.

 

Anasayfaya dön...