Tiroit Kanserleri

Tiroit Kanserleri Tanı ve Tedavisi Ana Prensipleri

Tiroit kanserleri, 4 tiptir. En yaygın tiroit kanseri tipi, papiller tiroid kanseridir. İkinci en yaygın tiroid kanseri tipi ise, folliküler tiroit kanseridir. Üçüncü tip tiroit kanseri, medüller tiroit kanseridir. En az görülen tiroit kanseri tipi ise anaplastik tiroit kanseridir. 

Bu tiroit kanseri tipleri; biyolojik, genetik, moleküler, mikroskobik ve klinik açıdan birbirinden çok farklıdır. Her bir troid kanseri türünün tedavisi de farklıdır. Ayrıca; bu 4 tür tiroid kanserinin her bir türünün kendi içinde de bazı açılardan farklı alt-tipleri vardır.  

Tiroid kanserlerinin tanısında, tedavisinde ve takibinde kanserin hangi tür ve hangi alt tipte olduğunu bilmek zorunludur. Örneğin; papiller tiroit kanseri mevcut olan bütün hastalara aynı tedavi uygulanamaz, uygulanmamalıdır.

Tiroid kanserlerinin tanısı (teşhisi) için; 

•    Muayene, 
•    Tiroit hormonlarının ve troid oto-antikorlarının ölçümü, 
•    Tiroid ultrasonografisi, 
•    Tiroit sintigrafisi, 
•    Tiroit İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi 
uygulanır. Ancak diğer tiroit hastalıklarından ayırt etmek için (ayırıcı tanıda) başka bazı ilave testler ve incelemeler de yapılabilir.

Tiroit kanserlerinin tedavisi için;

•    Cerrahi Tedavi (Ameliyat),
•    Radyoaktif İyot Tedavisi
uygulanır.

 

Not: Bu sayfa güncellenebilir, bilgilerde küçük değişiklikler, düzeltmeler, ilaveler olabilir.

 

Anasayfaya dön...