Folliküler Tiroit Kanserleri

Folliküler Tiroit Kanserleri

İkinci en yaygın tiroid kanseri türü; troid folliküler kanseridir. Bir çok hastada hiçbir şikayet olmadan ortaya çıkarken, diğer bazı hastalarda hipertiroidi (zehirli guatr) şikayetine neden olarak ortaya çıkabilir. İyot eksikliği olan bölgelerde yaşayanlarda daha yaygın görülebilir.

Follüküler troit kanserleri; boyun ve koltuk altındaki lenf düğümlerine, akciğerler, akciğerler arasındaki boşluğa (mediasten’e) ve daha uzak organ ve dokulara yayılabilir (metastaz yapabilir), ancak tiroid çevresindeki boyun lenf düğümleri, yağ tabakası, damarlar ve kaslara da yayılım (metastaz) gösterebilir. 
Bazı hastaların tiroit folliküler kanseri dokusunda özel genetik değişimler ve işaretler saptanırken hastaların çoğunda genetik özellik yoktur. 

Genel mesleki anlayış olarak; follüküler troit kanserleri hastayı öldürmeyen, kolay tedavi edilen, uzak organ ve dokulara yayılmayan (metastaz yapmayan) kanserler olarak kabul edilir. Ancak, teşhisten sonra çok hızlı seyreden, uzak organ ve dokulara yayılan, tedavilere cevap vermeyen veya tedavi imkanı hiç bırakmayan ölümcül follüküler troid kanserleri de görülmektedir.

Tiroid folliküler kanseri tanısı (teşhisi) için: 

•    Muayene, 
•    Troid ultrasonografisi, 
•    Troid sintigrafisi, 
•    Kanda tiroid hormonları ve tiroit oto-antikorları ölçümleri, 
•    Tiroid ince iğne aspirasyon biyopsisi,
uygulanır. Ancak diğer tiroit hastalıklarından ayırt etmek için (ayırıcı tanıda) başka bazı ilave testler ve incelemeler de yapılabilir.

Tiroit folliküler kanseri mikroskobik tanısıyla ilgili olarak; son yıllarda farklı görüşler yayınlanmış olup uç noktalarda bu kanserlerin “kanser olarak kabul edilmemesi” yönünde tezler savunanlara rastlamak dahi mümkündür. 

Tiroit folliküler kanseri tedavisi 

Follüküler tiroid kanserleri; ameliyatla troid isimli organın ve çevresindeki lenf düğümlerinin tümüyle çıkarılması ve radyoaktif iyot tedavisi (I-131 tedavisi) ile tedavi edilir. Bu tedavilerden sonra hastanın ihtiyaç duyduğu tiroid hormonları ağız yoluyla hap şeklinde verilir. Ancak hastanın klinik durumuna göre ilave tedaviler de uygulanabilir.
Tiroit folliküler kanseri tedavisi ile ilgili olarak son yıllarda daha muhafazakar cerrahi tedavi şekilleri ve hatta daha sınırlı radyoaktif iyot uygulama seçenekleri öneren yayınlar ve araştırmacılar mevcuttur.

Tedavi Sonrası Takip

Tiroit folliküler kanseri hastalarının uzun süre uzman hekim takibi ve kontrolü altında bulunması gerekir. Bu süre içinde hastanın ihtiyaç duyduğu ve kullandığı tiroid hormonlarının ince ayarı yapılır, tiroit folliküler kanserinin nüks edip etmediği;

•    Kanda tiroglobulin ölçümü, 
•    Tiroid ultrasonografisi,
•    Gerektiğinde radyoaktif iyot-131 (I-131) tüm vücut tarama ile araştırılır. 

Bu takip; bazı tiroit folliküler kanseri hastalarında ömür boyu sürerken, diğer bazı hastalar 5 yıl takipten sonra uzun aralıklı kontrol şartı ile takipten çıkarılabilir.

Karışık (Mikst) Tip Tiroit Kanserleri 

Mikst tip tiroid kanseri türünde; tiroid kanseri dokusu içinde aynı anda hem papiller kanseri hücreleri hem de folliküler kanseri hücreleri mevcuttur. Bazı hastalarda; papiller ve follüküler tiroid kanseri hücre grupları birbiriyle yakın ilişki içinde aynı odak içinde olabileceği gibi diğer bazı kanser türlerinde tiroid isimli organın içinde papiller ve follüküler tiroit kanserleri aynı anda ayrı odaklar halinde bulunur.

Mikst tip tiroid kanserlerinde tanı, tedavi ve takip yöntemleri; yukarıda açıklanan papiller troid kanseri ve follüküler tiroid kanserlerinde olduğu gibidir.

 

Not: Bu sayfa güncellenebilir, bilgilerde küçük değişiklikler, düzeltmeler, ilaveler olabilir.

 

Anasayfaya dön...