Tiroid Ultrasonografisi

Tiroid Ultrasonografisi

Tiroid ultrasonografisi; tiroidin yapısal hastalıklarının tanısı için en etkili yöntemdir. Tiroid yüzeyde yerleşmiş bir organ olduğu için; tiroid ultrasonografisi, yüksek frekanslı (5 MHz’den büyük) transduserler kullanılarak yapılır.

Nodül olup olmadığı, nodülün yerleştiği yerin tespiti, nodülün boyutlarının ölçümü, nodülün içeriğinin değerlendirilmesinde en etkili yöntem tiroit ultrasonografisidir.

Aynı şekilde; tiroid bezesinin boyutunun, boyunda yerleştiği yerin, anatomik şeklinin incelenmesinde tiroit ultrasonografisi en başarılı yöntemdir.

Tiroit iltihapları tiroidit tanısında; tiroidit hastalığının tiroid dokusunda yaptığı harabiyete bağlı değişiklikler ultrasonografi ile etkili bir şekilde saptanabilir.


Tiroid ultrasonografisi çekimi için kullanılan ultrasonografi cihazı (General Electric).

Renkli doppler ile tiroid dokusunun ve/veya nodüllerin kanlanmasının incelemesi; sıkça yapılsa da, standart rehberlerde henüz yerini almış etkin bir yöntem olarak gösterilmemektdir.

Tiroit ultrasonografisi; tiroidin fonksiyonlarına dair bilgi vermez.

Tiroid ultrasonografisi; bebekler ve  hamileler dahil her hastaya uygulanabilir.

Not: Bu sayfa güncellenebilir, bilgilerde küçük değişiklikler, düzeltmeler, ilaveler olabilir.

Anasayfaya dön...