Bebeklerde ve Çocuklarda Tiroid Gelişme Bozuklukları

 

Bebeklerde & Çocuklarda Tiroit Bezesinin Gelişme Bozuklukları Tanı & Tedavi Prensipleri

Tiroid bezesinde görülen bu gelişme bozuklukları; genellikle tiroid hormon yetmezliği hipotiroidiye neden olabilir, ama bazı hastalarda gelişme bozukluğu olan bu tiroid dokusu bir miktar tiroit hormonu üretebilir ki bu da bebek ve çocuğun ilk yaşlarında yeterli olabildiği için hiçbir şikayet ve bulgu yaratmaz, sadece tesadüfen saptanır.

Erken teşhis, bebeğin bedensel ve zeka gelişimi için hayati öneme haizdir. O nedenle bebeğin doğumda tiroid tarama testi olan neonatal TSH testine tabi tutulmasının önemini ortaya koymaktadır. Gelişimi bozuk olan tiroid organı yeterli hormon üretemeyeceği için bu tarama testi ile çok erken safhada teşhis edilebilir.

 

Tiroid Organının Gelişme Bozuklukları

 

  1. Tiroid Lob Aplazisi
  2. Tiroid Aplazisi
  3. Tiroit Hipoplazisi

 

Bebeklerde tiroid isimli organın bir bölümü eksik olabilir. Örneğin 2 adet lob bulunan tiroid’de sadece tek 1 lob gelişir, diğer lob hiç bulunmayabilir (tiroid lob aplazisi).

Ayrıca, tiroid isimli organ hiç oluşmamış veya gelişmemiş olabilir (tiroit aplazisi).

Bunun yanında normal şekilde (görüntüde) bir tiroid bezesi bulunsa bile; boyutları küçük kalabilir (tiroid hipoplazisi).

 

Tanı & Tedavi

 

Bebeklerde ve Çocuklarda Doğumsal Tiroit Gelişme Bozukluğu Hastalıkları (Tanısı) Teşhisi için:

  1. Muayene,
  2. Yenidoğan bebeklerde tiroid tarama testi,
  3. Kanda tiroid hormonlarının ölçümü,
  4. Tiroid ultrasonografisi,
  5. Tiroid sintigrafisi,

uygulanabilir. Ancak diğer tiroit hastalıklarından ayırt etmek için (ayırıcı tanıda) başka bazı ilave testler ve incelemeler de yapılabilir.

 

Bebeklerde ve Çocuklarda Doğumsal Tiroit Gelişme Bozukluğu Hastalıkları Tedavisi için:

  1. Tiroid Hormonu İçeren İlaçlarla Tedavi.

uygulanabilir. Ancak hastanın klinik durumuna göre ilave tedaviler de uygulanabilir.

Doğumsal tiroid hastalığı olan bebeklerin ve çocukların uzun süre uzman hekim kontrolünde ve yakın takibinde olması gerekir.

 

Not: Bu sayfa güncellenebilir, bilgilerde küçük değişiklikler, düzeltmeler, ilaveler olabilir.

 

Anasayfaya dön...